Fabrikanten hebben een veiligheids- en testverplichting met betrekking tot het op de markt brengen van hun producten.

Waar zijn deze tests?

De TUV en LE MDC en LNE GMED-certificatiecentra zijn alleen aanwezig om het goede verloop van het productieproces te controleren.

Wat de meesten van ons voelen is dat we “vergiftigd” zijn, het concept van vergiftiging is niet toegestaan ​​omdat het de wil is om iemand te doden.

In het geval van PIP is Jean Claude Mass slechts een “kleine oplichter” die alle andere fabrikanten toestond hun verkopen in de wereld op te blazen omdat de vrouwen zich gerustgesteld voelden.

Na de PIP-casus is er een wereldwijde hang naar borstprothesen.

Wat is de exacte samenstelling van borstimplantaten?

Is siliconen neurotoxisch? Er zijn onderzoeken gaande in het ziekenhuis van Mondor in dienst van professor Authier neuroloog.

Please login to access this picture

Welke tests zijn er gemaakt en op welke onderwerpen en door wie?

We willen graag de productiedatum en de vervaldatum van de prothesen zien.

De CE-norm is aangebracht op borstprothesen.

Het laboratorium Sebbin, evenals Dow Corning of PIP, plaatsten zich onder faillissementswet om aansprakelijkheid te vermijden; geen geld meer om de slachtoffers te compenseren en de vereffenaars zijn niet doorgegaan met het verzekeren van de medische hulpmiddelen zoals ze met de verzekeraars zouden moeten doen.

Please login to access this picture
Delen: